Mondżi

5 tekstów – auto­rem jest Mondżi.

Myśli natrętne pot­ra­fią męczyć jeszcze długo, zaj­mują umysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2013, 15:05

Tra­giczne przeżycia uświada­miają, że wszys­tko co zbiera­liśmy o co za­biega­liśmy to nic nie war­te rzeczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2013, 21:44

Wiem cza­sem jes­tem jak kak­tus-mam taką "kak­tu­sowatą oso­bowość"- ale i z kak­tusów można stworzyć piękną kolekcję. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 stycznia 2013, 14:55

Życie da­wało znacznie więcej, niż na to zasługiwałam. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2012, 18:58

Pop­ra­wiać swe wnętrze a nie urodę, bo choć piękna twarz ale szpet­na osobowość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 grudnia 2012, 16:53

Mondżi

Zeszyty
  • Przemyślenki – ...to co od­noszę do swych uczuć, myśli, od­czuć....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mondżi

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 maja 2015, 17:55Mondżi sko­men­to­wał tek­st Empatia to od­czu­wanie TWO­JEGO [...]